آدرس

تهران، خیابان آزادی

شماره تلفن

021-66035408

ایمیل

info@petroahoura.com

کد پستی

1458886879

شماره فکس

02166035408

اینستاگرام

petroahoura1400@

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز
دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی با گاز سیستمی پایه برای آموزش دانشجویان است که تراوایی نمونه را به کمک گاز (هوا، نیتروژن یا هلیوم) بر اساس روش پایا اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار برای تزریق گاز به داخل نمونه مورد آزمایش در فشارها و دبی‌های مختلف طراحی شده است. فشار تزریق در ورودی مغزه به وسیله مبدل فشار اندازه‌گیری می‌شود و دبی جریانی گاز به وسیله دبی‌سنج جرمی دقیقی اندازه‌گیری می‌شود.

توضیحات محصول

مشخصات:

1- ازه اندازه گیری تراوایی: ۱ میلی دارسی تا ۱ دارسی - قطر مغزه: ۱.۵ اینچ- طول مغزه: ۱ تا ۳ اینچ- فشار جریانی: تا ۱۰۰ پام
2- جریان گاز: ۰ تا ۵۰۰ سی‌سی بر دقیقه - دقت مبدل فشار: ۰.۱ درصد در کل مقیاس - دقت دبی سنج: ۱ درصد در کل مقیاس
3- دما: محیط