آدرس

تهران، خیابان آزادی

شماره تلفن

021-66035408

ایمیل

info@petroahoura.com

کد پستی

1458886879

شماره فکس

02166035408

اینستاگرام

petroahoura1400@

دستگاه U.S.S Perm
دستگاه U.S.S Perm دستگاه U.S.S Perm

دستگاه U.S.S Perm

دستگاه U.S.S. Perm به دقت تخلخل و تراوایی گاز (هلیوم یا نیتروژن) نمونه مغزه را تحت شرایط فشار محصورکننده مخزن اندازه‌گیری می‌کند. اجزای اصلی این دستگاه شامل یک نگهدارنده مغزه باقابلیت آزادسازی سریع مغزه، مبدل فشار، شیر‌های کنترل و مرکز جمع‌آوری و محاسبات کامپیوتری داده‌ها است. تعیین تراوایی گاز بر مبنای روش افت فشار(Falloff)در حالت ناپایا است وحجم فضای خالی سنگ با استفاده ازقانون بویل انجام می شود

توضیحات محصول

مشخصات:

1- بازه اندازه گیری تراوایی: ۰٫۰۰۱ میلی دارسی تا ۱ دارسی - قطر مغزه: ۱٫۵ اینچ -طول مغزه: تا ۳ اینچ
2- بازه اندازه گیری تخلخل: تا ۶۰ درصد
3- فشار جریانی: تا ۲۵۰ پام - فشار محصور کننده: تا ۶۰۰۰ پام - دقت سنسور فشار: ۰٫۰۸% کل بازه
4- دما: محیط